ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت سما مرکز تخصصی ثبت انواع شرکت

جهت مشاوره کلیک کنید: مشاوره آنلاین

لینک: مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و اخد کد اقتصادی

لینک: اخذ کارت بازرگانی

 

شرکت تعاونی چه نوع شرکتی است؟

شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها، با رعایت قانون مزبور، تشکیل می شود. در شرکت تعاونی، حداقل شرکا ۷ نفر، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر است. میزان مسئولیت هر یک از شرکا، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است. فقط اشخاص حقیقی، می‌توانند به تشکیل شرکت تعاونی اقدام کنند و به عضویت آن درآیند. نکته قابل ذکر این است که در شرکت های تعاونی، حق رای اعضاء به مقدار سرمایه آنها بستگی ندارد و هر عضو در مجامع عمومی، بدون توجه به مقدار سرمایه ای که در شرکت تعاونی دارد، دارای یک رای است که به آن اصل هر عضو یک رای می گویند.

 

اهمیت نقش شرکت های تعاونی

قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به تاکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیش‌بینی شده است به عنوان مثال در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را به‌جز مالیات‌ها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی‌ها ۲۰ درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.

با توجه به نقش مثبتی که تعاونی‌ها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه ساز و کار ثبت و فعالیت تعاونی‌ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

تعریف شرکت تعاونی

به موجب ماده ۱۷ قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، «شرکت تعاونی، شرکتی است که تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، ‌مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، اقدام به کمک در تأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌های تعاونی نمایند؛ بدون آن که عضو باشند.

تبصره: در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس تعاونی، شریک می شوند؛ ظرف مدتی که با موافقت طرفین درضمن عقد شرکت، تعیین خواهد شد؛ سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهدگرفت. مطابق ماده ۲۶ همان قانون: «تعاونی‌های تولیدی، شامل تعاونی‌هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دام داری، ‌دام پروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن، ‌عمران شهری و روستایی و نظایر اینها فعالیت می‌نمایند» و به موجب ماده ۲۷: «‌تعاونی‌های توزیع، عبارتند از تعاونی‌هایی که نیاز مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها تأمین می‌نمایند». تبصره ماده ۲۸: ‌«‌تعاونی‌های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می‌توانند به امر صادرات و واردات در موضوع خود بپردازند.»

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای تعاونی

نکته ۱: اولین هیأت مدیره‌ی منتخب شرکت تعاونی، مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.
نکته ۲: لازم به تذکر است که به موجب مقررات وزارت تعاون، سرمایه‌ی تأمین یا تعهدشده از طرف اعضا در مرحله‌ی تأسیس شرکت، نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه‌ی شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌گردد که حداقل یک سوم سرمایه‌ی آن تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد؛ تقدیم و تسلیم شده باشد. اعضای تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده‌ی سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند. (ماده ۲۱)

 

اهداف شرکت تعاونی

1-  ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
2-  قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل ندارند.
3-  پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4-  جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
5-  قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منابع در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.
6-  پیشگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر
7-  توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم

 

انواع شرکت تعاونی

دو نوع شرکت تعاونی در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی مشخص شده است:

 

بر این اساس انواع شرکت های تعاونی به شرح ذیل هستند:

 

شرایط عضویت در شرکتهای تعاونی

1-  تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2-  نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
3-  خرید حداقل سهام در اساسنامه
4-  نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
5-  دادن تعهد برای اینکه مقررات تعاونی را رعایت کند
6-  در شرکتهای تعاونی مشابه عضو نباشد

 

روند خروج اعضاء از شرکت تعاونی

خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری بوده و نمی توان آن را منع كرد ولی در صورتی كه خروج نامبرده موجب ضرری برای تعاونی باشد ملزم به جبران آن خواهد بود. در صورت فوت عضو، ورثه او با وجود شرایط لازم عضو شرکت تعاونی محسوب می شوند و در صورت تعدد ورثه بایستی ما به التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را بپردازند و در غیر این صورت با اعلام عدم تمایل عضویت آنان لغو می گردد و در صورت لغو عضویت به هر علت سهم و كلیه حقوق و مطالبات عضو به قیمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل می شود كه پس از كسر دیون وی به شرکت تعاونی به او یا ورثه اش پرداخت می شود.

 

مدارک مورد نیاز هیات موسس برای ثبت شرکت تعاونی

الف) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
ب) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت
ج) برگ عدم سوء پیشینه

کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند. اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت ۵ روز نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرمهای مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

 

اقداماتی که هیات موسس پس از اخذ موافقتنامه تشکیل باید انجام دهد

اقداماتی که هیات موسس پس از اخذ موافقتنامه تشکیل باید انجام دهد

1-  دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
2-  تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی
3-  افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.
4-  دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
5-  بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
6-  ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
7-  انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۴۰ روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی.
8-  ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی
9-  ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
10-  سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع (رئیس، منشی، و دو ناظر) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از داوطلبان و تکمیل فهرست اسامی حاضرین همراه با امضای آنان که باید تحویل هیات رئیسه شود. ضمناً در شرکتهای تعاونی بزرگ، اعضای هیأت رئیسه مرکب از ۷ نفر (رئیس ،نائب رئیس،‌ منشی و چهار ناظر) خواهد بود.
11-  داوطلبان عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونیها علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را ( بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونیها) حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.
12-  کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیئت مدیره و مدیر عاملی شرکتهای تعاونی را بپذیرند مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.
13-  هیات مؤسس هنگام تشکیل اولین مجمع عمومی عادی، برگه ورود به جلسه را از داوطلبان عضویت اخذ نموده و اسامی حاضرین را با امضای آنان تکمیل و پس از انتخاب هیئت رئیسه مجمع برای اعمال کنترل در اختیار آنان قرار می‌دهد.
14-  در صورت عدم امکان حضور هر یک از اعضاء، عضو می تواند یا نماینده تام الاختیار خود را کتباً برای حضور در مجمع به هیأت مؤسس معرفی نماید. در هر حال یک نفر نمی‌تواند همزمان وکالت یا نمایندگی بیش از یک عضو ( در تعاونیهای بزرگ دو عضو ) را عهده دار باشد.
15-  هئیت مدیره شرکت تعاونی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.
16-  اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.
17-  هیأت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء تنظیم کند و به اداره تعاون تحویل دهد.
18-  مدارک لازم ظرف مدت ۵ روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکتها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تأسیس، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود. در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی بعهده اداره تعاون خواهد بود.

 

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

بالاترین مرجع تصمیم گیری و نظارت در امور شركتهای تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رای می باشد.

 

الف – مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر می باشد:

–  انتخاب هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال
–  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان
–  سایر گزارشهای مالی هیئت مدیره
–  تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت مدیره و …. .

ب- مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می شود. در تعاونی های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت .

در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می نماید. وظایف مجمع عمومی فوق العاده تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی (درحدود قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و ادغام یا انحلال شرکت تعاونی خواهد بود.

 

ثبت شرکت تعاونی

ماده ۱۹۳ اشعار دارد شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود.
چنانچه از ماده فوق مستفاد می شود شرکت تعاونی علاوه بر شکل گیری در قالب شرکت سهامی می تواند طبق مقررات خاص با توافق و تراضی شرکاء تشکیل و ترتیب یابد. شرکت تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه انواع شرکت های تعاونی، به صورت «نمونه اساسنامه» به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار تشکیل دهندگان شرکت قرار می گیرد. برای تشکیل هر شرکت تعاونی باید قبلاَ از طرف وزارت خانه مذبور «موافقت نامه تشکیل» صادر گردد.شرکت تعاونی باید به ثبت داده شود. برای ثبت شرکت تعاونی لازم است که از طرف وزارت تعاون «مجوز ثبت» صادر شود. اساسنامه شرکت تعاونی باید شامل نام با قید کلمه تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزه، عملیات، مدت، مرکز اصلی، نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به اعضا، ارکان، مقررات مالی و کار، انحلال و تصفیه، حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و… باشد. اعضا در صورتی که واجد شرایط مقرر باشند می توانند به عنوان عضو،فعالیت نمایند و طبق اساسنامه در کلیه امور حق نظارت خواهند داشت. شرکت تعاونی، مانند شرکت تجارتی، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن، مجزا و مستقل از دارایی اعضاء می باشد. مسوولیت اعضای شرکت تعاونی در برابر بدهی های شرکت را ماده ۲۳ قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد «مسوولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد. مگر آن که در قرارداد، ترتیب دیگری شرط شده باشد».

سرمایه شرکت تعاونی به صورت سهام در می‌آید. نوع و مبلغ سهم را اساسنامه تعیین می کند. از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی عام ۱۰۰ میلیون ریال است و حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال است.لازم به ذکر است که هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه شود و چنانچه نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشند.شرکت تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو”تعاونی بزرگ” محسوب می شود.

لینک: مشاوره امور ثبت و تغییرات شرکتها – ثبت سما

مجوز ثبت شرکت تعاونی

برای ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی لازم است نخست اقدامات انجام شده برای تشکیل آن، از لحاظ مطابقت با مقررات به تایید وزارت تعاون برسد و برای آن «مجوز ثبت» صادر شود. مجوز ثبت حاکی از تایید وزارت تعاون بر مطابقت اقدامات انجام شده برای تشکیل تعاونی با مقررات مربوط است.برای اخذ مجوز ثبت،اولین هیئت مدیره یا وکیل وی،مدارک مورد نیاز ثبت تعاونی را به وزارت تعاون تسلیم و صدور آن را درخواست می کند؛وزارت تعاون پس از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده،مجوز ثبت را صادر می کند.مجوز ثبت یکی از مدارکی است که باید برای ثبت تعاونی به مرجع ثبت تسلیم شود و بدون آن ثبت تعاونی ممکن نیست.هیئت مدیره مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری اولین مجمع عمومی عادی مدارک لازم از جمله مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را برای ثبت و صدور آگهی مربوط به مرجع ثبت تسلیم کند.

 

وزارت تعاونی برای صدور مجوز، اقدامات زیر را انجام می دهد:

–  موجود بودن همه مدارک لازم مربوط به تشکیل تعاونی و صحیح بودن ترتیب تنظیم آنها؛
–  مطابقت داشتن اقداماتی که هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی برای تشکیل تعاونی انجام داده اند و نیز اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون مذکور و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط؛
–  مطابقت داشتن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوط و قانون برای احراز موارد مذکور وزارت تعاون،مطالب و امور متعددی را بررسی می کند که امور ذیل از جمله آنهاست.
–  تشکیل شدن تعاونی در ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از طرف وزارت تعاون یا در ظرف مدت تمدید شده،اگر مدت مذکور تمدید شده باشد؛
–  موجود بودن همه مطالب لازم در دعوتنامه ای که هیئت موسس برای تشکیل اولین مجمع عمومی عادی انتشار داده است؛
–  مراعات فاصله زمانی بین تاریخ انتشار دعوتنامه مذکور با تاریخ تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی که طبق آیین نامه مربوط نباید از ۳۰ روز کمتر و از ۳۵ روز بیشتر باشد.
–  مراعات شدن نصاب لازم برای رسمیت جلسه اولین مجمع عمومی عادی؛
–  عدم تخلف از مقررات راجع به رای گیری برای انتخاب اعضای اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و مراعات شدن اکثریت مقرر برای انتخاب آنها و به تعداد مقرر انتخاب شدن اعضای اصلی و اعضای علی البدل؛
–  نوشته شدن کلیه مطالب ضروری در صورت جلسات هیئت موسس و اولین مجمع عمومی عادی و روسا و وافی به مقصود بودن آنها؛
–  وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در پایان صفحات اساسنامه؛
–  اعلام قبولی یکایک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان پس از انتخاب شدن؛
–  محرز بودن وجود شرایط مقرر در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان؛
–  انتخاب هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت لازم برای انتخاب آن؛
–  عدم مغایرت هدف تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی،برای تعاونی ها مقرر شده است.
–  مطابقت داشتن موضوع و حدود عملیات تعیین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از لحاظ تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی؛
–  برابر بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی قید شده است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به تمام سرمایه(یا به میزان حداقل ۵۱ درصد مقرر در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)؛
–  تقویم و تسلیم شدن آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت(اگر وجود داشته باشد)؛
–  میزان و نحوه سرمایه گذاری یا مشارکت نهادها و ارگآنهای دولتی و عمومی موضوع ماده مذکور از قانون بخش تعاونی(اگر وجود داشته باشد) در شرکت های تعاونی؛
–  وجود داوطلبان عضویت به تعداد حداقل مقرر در مقررات مربوط؛
–  انتخاب مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره طبق مقررات مربوط و غیره

 

مراحل ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی می تواند در قالب شرکت سهامی و یا به هر نحو که شرکاء مقرر دارند تشکیل و اداره شود هر چند بدیهی است نحوه ثبت و اداره آن نباید در تضاد با قوانین و مقررات باشد.
تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد،تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود به عنوان هیات موسس انتخاب می نمایند و متعاقباَ هیات اخیر یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می نماید.هیات موسس اساسنامه شرکت را طبق قانون و مقررات و تطبیق آن با اساسنامه های مقبول وزارت تعاون تنظیم نموده و کلیات طرح پیشنهادی مشتمل بر توجیه ضرورت تشکیل تعاونی، اعلام تعداد و مشخصات داوطلبان اولیه عضویت و مهارت ها و تخصص های آنان در تعاونی های تولیدی،چگونگی تهیه سرمایه و میزان سهم هر عضو جهت تامین سرمایه شرکت، اعلام نام بانک یا موسسه اعتباری، توضیح میزان و چگونگی سرمایه گذاری و مشارکت وزارت خانه، سازمان و یا شرکت دولتی،وابسته یا تحت پوشش دولت،بانک،نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگر را تهیه می نماید و با تقدیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت، اولین مجمع عمومی را جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی پس از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون دعوت کرده و تشکیل می دهد (مستفاد از ماده ۳۱ و ۳۲ و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)
لازم به تذکر است که اداره تعاون متعاقب وصول مدارک فوق آن را مورد بررسی و اظهارنظر قرار داده و موافقت اولیه خود را اعلام می نماید.در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود،اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند (مستفاد از تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۲)
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به موجب آیین نامه مصوبه وزارت تعاون تعیین می گردد،ولی در هر حال تعداد اعضاء از ۷ نفر کمتر نخواهد بود. (ماده ۶) در همان جلسه اول مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره انتخاب می گردند و با تشکیل اولین جلسه هیات مدیره، اسامی و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت تهیه و جهت بررسی تقدیم اداره کل تعاون می گردد.اولین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی مکلف است پس از اعلام قبولی با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نماید.جهت ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
پس از طرح و تصویب آن ،طی مراحل ذیل الزامی است.

–  تکمیل صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
–  تکمیل اساسنامه مصوب مجمع عمومی-درخواست کتبی ثبت-طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون-رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه-مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند ۲ ماده ۳۲) موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده ۵۱)-مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه(بند ۲۸ ماده ۶۶ و بند ۴ ماده ۵۱)

لازم به یادآوری است که به موجب مقررات وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از طرف اعضاء در مرحله تاسیس شرکت نباید کمتر از ۵۱ درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می گردد که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.اعضاء تعاونی نیز مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند. (ماده ۲۱) پس از ثبت شرکت در دفتر مخصوص و همچنین در دفتر دیگری که حاوی شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه است،خلاصه شرکتنامه باید در ظرف ماه اول ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار درج گردد. ثبت تعاونی به وسیله درج آگهی در “روزنامه رسمی” به اطلاع عموم می رسد.عندالاقتضاء می توان علاوه بر روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی نیز ثبت آن را اعلام کرد.پس از صدور آگهی تاسیس توسط ثبت شرکت ها و درج آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی اقدام خواهد نمود. به موجب ماده ۲ قانون بخش تعاونی اقتصاد،شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند. با توجه به مفاد این قانون:

1-  شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
2-  دولت موظف است در شرایط مساوی در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی بدهد.
3-  تعاونی ها الزاماَ دارای تابعیت ایرانی هستند.
4-  تعاونی ها ممکن است بصورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع فعالیت نمایند.
5-  تعاونی ها می توانند برخلاف سایر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل دهند.

اتحادیه های تعاونی که با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است تشکیل می‌شود. پس از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی، مراحل اخذ پروانه تاسیس طبق دستورالعمل وزارت تعاون به شرح ذیل است:
–  درخواست کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
–  ارائه مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس مندرج در روزنامه رسمی
–  تعیین شماره مخصوص از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی ثبت شده
–  صدور پروانه تاسیس برای متقاضی توسط وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان.

ادغام و انحلال شرکت تعاونی

الف – ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد .

ب- تصفیه و انحلال شرکت تعاونی

شركتهای تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد زیر منحل می گردند:
–  در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
–  كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر
–  در صورتی كه حداكثر ظرف مدت ٣ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد
–  انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط
–  در صورتی كه در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نكرده باشد.
–  توقف بیش از یك سال بدون عذر موجه
–  عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار كتبی در سال به وسلیه وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط
–  در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوط.

 

نکاتی در ارتباط با ثبت شرکت تعاونی

–  در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.
–  برای واحدهای صنفی شهرستانها و برای هر واحد کارمندی و کارگری فقط یک شرکت تعاونی در هر موضوع فعالیت تشکیل می‌شود.
–  شرکتهای تعاونی با بیش از ۵۰۰ عضو و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضاء تعاونیهای عضو آنها مجموعاً بیش از ۲۰۰۰ عضو باشد، «تعاونی بزرگ» محسوب می‌شوند.
–  در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت و دوران فعالیت باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن بوده و رعایت موارد زیر الزامی است.
–  حداقل تعداد اعضاء در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت آن نباید از ۷ نفر عضو کمتر باشد.
–  در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که به منظور ایجاد اشتغال تولیدی یا خدماتی با استفاده از کمکهای دولتی برای اعضاء تشکیل می‌شوند . تعداد اعضاء بایستی حداقل معادل ۵۰% مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
–  حداکثر تعداد اعضاء در تعاونیهای مسکن (تأمین مسکن اعضاء) متناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیران تعاونی بنا به تشخیص ادارات کل تعاون تعیین می‌گردد.
–  تعیین میزان سرمایه و ارزش سهام بعهده هیأت مؤسس تعاونی است و میزان آن در اساسنامه مصوب ذکر خواهد شد. بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.
–  در شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 1.000.000.000 ریال تعیین می‌گردد.
–  اعضای تعاونی مکلفند مبلغ تعهد شده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه شرکت تعاونی که نباید از دو سال بیشتر باشد تادیه نمایند.
–  سهم اعضاء درتأمین سرمایه تعاونی برابر است. مگر اینکه مجمع عمومی تصویب نماید که برخی از اعضاء سهم بیشتری خریداری نمایند. در این صورت حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از ۳۰ درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
–  هر شرکت تعاونی می‌تواند فقط عضو یک اتحادیه شهرستانی، استانی و یا مرکزی باشد، در هر حال عضویت در بیش از یک اتحادیه، برای شرکت تعاونی با تعدد موضوع فعالیت بلامانع است.
–  اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونیهای عضو و به عنوان شخص حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونیهای عضو و یا سایرین تعیین می‌شوند.
–  حداقل تعداد اعضاء اتحادیه‌های سراسری در زمان ثبت شرکت تعاونی و دوران فعالیت ۱۵ عضو تعیین می‌گردد. اعضاء اتحادیه‌های سراسری، اتحادیه‌های استانی می‌باشند.
–  در شرایط خاص که تشکیل اتحادیه سراسری ضروری است و تعداد اعضاء به حد نصاب نمی‌رسد، تشکیل اتحادیه با مجوز وزیر تعاون و رعایت حداقل قانونی بلامانع است.

برای گرفتن مشاوره در زمینه ثبت شرکت تعاونی، با مشاوران باتجربه ما در ثبت سما تماس بگیرید.

 

از همراهیتان جهت ارائه ی خدمات بسیار سپاسگزاریم.

شما شایسته بهترین خدمات هستید.

سامانه تخصصی ثبت و طرح سما

پست الکترونیکی

sabtotarh@gmail.com

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی
88997301 – 09127290393 – 09918424280

واتساپ: 09904763304

نشانی: تهران بلوار کشاورز به سمت میدان ولیصعر بعد از وصال شیرازی پلاک 196 ط2 واحد 3 اتاق2

در صورت پیامک نیز با شما تماس گرفته خواهد شد.